Ratsionaalavaldised

video

Algebraliste murdude laiendamine ühise nimetajani

video

Hulkliikme korrutamine üksliikmega

video

Erinimeliste algebraliste murdude liitmine ja lahutamine 1

video

Erinimeliste algebraliste murdude liitmine ja lahutamine 2

video

Erinimeliste algebraliste murdude liitmine ja lahutamine 3

video

Erinimeliste algebraliste murdude liitmine ja lahutamine 4

video

Algebraliste avaldiste lihtsustamine 1

video

Algebraliste avaldiste lihtsustamine 2

video

Algebraliste avaldiste lihtsustamine 3

video

Ruutkolmliikme tegurdamine

video

Ühenimeliste algebraliste murdude liitmine ja lahutamine

video

Algebraliste murdude taandamine 1

video

Algebraliste murdude taandamine 3

video

Algebraliste murdude korrutamine 2

video

Algebraliste murdude jagamine 1

video

Algebraliste murdude jagamine 2

video

Algebraliste murdude jagamine 3

video

Tehted astmetega kordamine

video

Tegurdamine 1

video

Tegurdamine 2

video

Tegurdamine 3

video

Tegurdamine 4


Hit Counter provided by orange county plumbing