Sihtasutusest

Õppeveebi Sihtasutus loob ja arendab Eesti põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava alusel õppevideosid.
2012. aasta sügiseks on meil valminud ja käesolevas portaalis nähtavad juba üle 170 video, seal hulgas matemaatika õppevideod 6. 8. 9. ja 10. klassi õppekava alusel ja keemia 8 klassi õppematerjalid, ning uusi videosid nimetatud klassidele lisandub jooksvalt, vastavalt riikliku õppekava kalendrile.
Lisaks sellele oleme teinud ka 2011 aasta matemaatika riigieksamil olnud ülesannetest näidislahendused.

 

Kõik siinolevad õppevideod on koostatud ja loodud koostöös Eesti tublide aineõpetajatega.

 

 

Kuigi Õppeveebi Sihtasutus on teinud endast parima tagamaks käesoleval veebilehel avaldatud õppematerjalide ja muu informatsiooni ajakohasuse ja õigsuse, ei võta käesoleva lehekülje omanik endale mingisugust vastutust avaldatud õppematerjalide või muu informatsiooni kasutamisest tingitud erinevat kahjude eest.

Käesoleval koduleheküljel sisalduva informatsiooni autoriõigused kuuluvad Õppeveebi Sihtasutusele, nende reprodutseerimine, kopeerimine, allalaadimine, tsiteerimine ja levitamine on lubatud vaid Õppeveebi Sihtasutuse kirjalikul nõusolekul.


Hit Counter provided by orange county plumbing