Matemaatika

..on võti, mis avab uksed kõikides elu aspektides ning aitab lihtsamini omandada uusi teadmisi ja kindlustada parema tuleviku.

Õppima

Keemia

on õppeaine, mis arendab noortest mõtlejatest tulevased maailmaparandajad, uute ainete ja ainekoosluste loojad, need kellede töö vili meie igapäeva elu märgatavalt muudab!

Õppima

smartslide
phys_slide
bio_slide
Teretulemast Griffel.ee kodulehele - Kohta, kust leiad kõik vajalikud õppematerjalid üldhariduskoolides õpetatavate reaalainete kohta!

Griffel.ee on Õppeveebi Sihtasutuse poolt hallatav reaalainete õppevideosid koondav keskkond.

Griffeli õppevideod on heaks abimeheks koduste tööde lahendamisel, kontrolltöödeks ja eksamiteks õppimisel, koolist puudumise ajal klassi-kaaslastega sammu pidamiseks, ning ka õpetajale heaks võimaluseks kasutada igapäevases õppetöös. Oleme pidevas arengus ja õppevideosid lisandub järjest juurde.Kõigi käesolevas portaalis avaldatud õppevideode vaatamine portaalis on igale soovijale TASUTA. Õppeveebi Sihtasutuse missiooniks on suurendada Eesti kui riigi konkurentsivõimet läbi põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste reaalainete parema omandamise ja nende teadmistel põhineva tuleviku kindlustamise.

 

Allpool ka mõned juhuslikud näited teile kasutamiseks loodud õppevideotest:

video

Vektori kordinaadid 2

video

Tekstülesanded ruutvõrrandi abil 3

video

Tekstülesanded ruutvõrrandi abil 2


Hit Counter provided by orange county plumbing